Byggevand


Byggevand


Der skal ikke monteres måler til byggevand men at der betales et fast gebyr på kr. 600,- + moms pr. for byggevand.
Byggevand må ikke bruges uhensigtsmæssigt, og må under ingen omstændigheder bruges til frostsikring af installationer.
Vurderer Hinnerup Vandværk unødigt brug af byggevand, kan der pålægges ekstra gebyrer. Gebyret for byggevand vil blive opkrævet sammen med tilslutningsbidrag som et tillæg.


De ejendomme som pr. dags dato har betalt tilslutningsbidrag vil blive opkrævet gebyret ved etablering af byggevand. Gebyret vil blive opkrævet hos bygherre.


Etableringen af byggevand skal stadig meddeles Hinnerup Vandværk, som skal syne tilslutningen inden den tages i brug.


Der skal altid monteres en kontraventil i mindst kategori 4 i byggeperioden.


Ansøgning om installationstilladelse fremsendes som tidligere inden byggeriets opstart. Vandur afhentes hos Hinnerup Vandværk og monteres af VVS installatøren så tæt på byggeriets afslutning som muligt.
Ved afhentning af vanduret aftales tidspunkt for færdigsyn af installationen.